Điều hành cuộc họp

417

Đối với mỗi công ty, phòng ban, nhóm, tổ thì việc thường xuyên phải tổ chức những cuộc họp là rất nhiều và vai trò của các cuộc họp thường rất quan trọng. Chính vì vậy tổ chức cuộc họp là công việc mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng cần phải có khả năng thực hiện. Đây là việc không dễ dàng gì cả. Có rất nhiều câu hỏi làm sao để có một cuộc họp thực sự hiệu quả? Các cuộc họp nên tổ chức như thế nào? Truyền đạt cho mọi người như thế nào ? Tổ chức thực hiện công việc sau cuộc họp ra sao ?
Chính vì vậy nay mình giới thiệu với các bạn tài liệu “Điều hành cuộc họp”
Với tài liệu này khá ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu bạn sẽ biết cách thiết lập mục tiêu cuộc họp, hình thành nội dung sát với thực tế, tiếp xúc với những người khác trong cuộc họp và lập kế hoạch để biến những quyết định thành hành động.
Link tải “Điều Hành Cuộc Họp

Chúc các bạn luôn điều hành thành công những cuộc họp cua mình.