Lập kế hoạch bán hàng như thế nào ?

430
Lập kế hoạch bán hàng như thế nào ?

Trong kinh doanh việc lập kế hoạch bán hàng là vô cùng quan trọng. Lập kế hoạch bán hàng gồm các bước sau :

1.Dự báo bán
2.Phân chia lãnh thổ và khu vực bán hàng
3.Xây dựng chỉ tiêu bán hàng
4.Xây dựng kênh phân phối
5.Lập ngân sách chi phí bán
6.Vận hành bộ máy bán hàng

Chúc các bạn lập được kế hoạch bán hàng thật tốt cho công ty mình.