Quản trị marketing là gì ?

QUẢN TRỊ MARKETING LÀ GÌ ?

Dần dần tất cả những người làm việc trong quá trình trao đổi đều học cách hoàn thiện nó. Cụ thể như những người bán hàng sẽ có được trình độ nghề nghiệp cao hơn trong Việc quản trị marketing của mình.
Tôi định nghĩa quản tri marketing như sau:

QUẢN TRỊ MARKETING là phân. tích, lập kế hoạch, thực hiện. và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những nhiệm vụ xác định của doanh nghiệp như thu lợi nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường v.v…

Quản trị marketing là gì ?

Theo quan niệm phổ biến nhất thì nhà quản trị marketing là một chuyên gia tìm kiếm đủ số khách hàng cần thiết để mua toàn bộ khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra tại thời điểm đó. Tuy nhiên đây chỉ là một quan niệm quá hẹp về những nhiệm vụ của người quản trị marketing. Người quản trị marketing không chỉ tạo ra và mở rộng nhu cầu, mà còn giải quyết những vấn đề thay đổi và đôi khi giảm nhu cầu. Nhiệm vụ quản trị marketing là tác động lên mức độ, thời gian và tính chất của nhu cầu làm sao để việc đó hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đặt ra trước nó. Nói một cách đơn giản quản trị marketing là điều khiển nhu cầu.

Doanh nghiệp cần biết mức độ mong muốn về nhu cầu đối với các mặt hàng của mình. Tại bất kỳ thời điểm riêng biệt nào nhu cầu thực tế có thể thấp hơn mức mong muốn, bằng hay cao hơn mức đó. Quản trị marketing sẽ phải giải quyết tất cả những tình huống đó.

NHÀ QUẢN TRỊ MARKETING là người có chức vụ của công ty, làm nhiệm vụ phân tích tình huống marketing, thực hiện những kế hoạch đã đề ra và thực hiện các chức năng kiểm tra. Nói cách khác người quản lý việc tiêu thụ và các nhân viên phòng tiêu thụ, những người phụ trách quảng cáo, các chuyên gia cổ động tiêu thụ, những nhà nghiên cứu marketing, những người quản trị thương phẩm và các chuyên gia về những vấn đê làm giá là những nhà quản trị Marketing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.